Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:05:03
- Halo?
- Grejs, jesi li tamo?

1:05:06
Zovem te iz aviona, jesi li tamo?
1:05:08
Ne èujem te! Èuješ li ti mene?
1:05:11
- Zdravo!
- Da, èujem te.

1:05:13
Sjajno! Ako budemo prekinuti,
odmah æu ti se javiti.

1:05:16
U redu? Tako, sedi pored telefona.
1:05:18
- U redu? OK?
- OK.

1:05:21
Isuse, Grejs! Zvao sam da bih
razgovarao sa tobom. Reci nešto!

1:05:25
Ti prièaj.
1:05:27
Slušaj ovo. Hoæe da radim
Veèernji šou, u redu?

1:05:30
Rekao sam im da sam umoran
od jebenog Nju Jorka,

1:05:33
a ako hoæeš da ja radim to
onda naði prokleti naèin!

1:05:37
- Grejs? Èuješ li me?
- Da.

1:05:39
Jesi li èula šta sam, upravo rekao?
1:05:41
Da.
1:05:43
Šta misliš?!
1:05:45
Mislim da je sjajno.
1:05:47
Da, u redu. Ti malo prièaj, OK?
1:05:49
I govori glasnije, za ime Boga!
1:05:52
- Halo?!
- Pa,

1:05:56
verovatno misliš da ti se
ovo neæe dopasti, ali...

1:05:58
U redu, da, šta?
1:06:00
Išla sam kroz farmersku pijacu danas
1:06:03
i...
1:06:04
i èula sam saksofon niotkuda, kao anðeo.
1:06:07
Bio je "Willow Weep For
Me," od Bena Vebstera,

1:06:09
bilo je neobièno i…
1:06:14
Sem?
1:06:15
Sem?
1:06:26
Halo?
1:06:28
Poziv na moj raèun od koga?
1:06:32
Oh, da.
1:06:33
Val?
1:06:35
Val, jesi li tu?
1:06:38
Jesi li OK?
1:06:46
Udario te je? Jesi li OK?
1:06:55
Kada se vraæaš?

prev.
next.