Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:06:00
Išla sam kroz farmersku pijacu danas
1:06:03
i...
1:06:04
i èula sam saksofon niotkuda, kao anðeo.
1:06:07
Bio je "Willow Weep For
Me," od Bena Vebstera,

1:06:09
bilo je neobièno i…
1:06:14
Sem?
1:06:15
Sem?
1:06:26
Halo?
1:06:28
Poziv na moj raèun od koga?
1:06:32
Oh, da.
1:06:33
Val?
1:06:35
Val, jesi li tu?
1:06:38
Jesi li OK?
1:06:46
Udario te je? Jesi li OK?
1:06:55
Kada se vraæaš?
1:07:00
I ti meni nedostaješ.
1:07:05
Oh, samo sam se setila...
1:07:07
Oh, znojim se,
1:07:09
Sanjala sam taj užasni san…
1:07:14
da su ti vijetnamski vojnici…
1:07:17
Da, Vijetnamci su
provalili u moju sobu...

1:07:21
Da, kroz francuski prozor...
1:07:25
Da, imali su mašinke...
1:07:30
Zvuèi smešno, ali nije smešno
u mom snu, bilo je strašno.

1:07:36
Ja sam usamljena i uplašena.
1:07:39
Kako znaš?
1:07:43
Val?
1:07:47
Val?

prev.
next.