Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:07:00
I ti meni nedostaješ.
1:07:05
Oh, samo sam se setila...
1:07:07
Oh, znojim se,
1:07:09
Sanjala sam taj užasni san…
1:07:14
da su ti vijetnamski vojnici…
1:07:17
Da, Vijetnamci su
provalili u moju sobu...

1:07:21
Da, kroz francuski prozor...
1:07:25
Da, imali su mašinke...
1:07:30
Zvuèi smešno, ali nije smešno
u mom snu, bilo je strašno.

1:07:36
Ja sam usamljena i uplašena.
1:07:39
Kako znaš?
1:07:43
Val?
1:07:47
Val?
1:08:03
- Sem?
- Da, Sem je.

1:08:06
Naravno da sam ja. Ko bi drugi bio?
1:08:09
Pa, šta se desilo?
1:08:11
- Šta se desilo?
- Da, prièa Bena Vebstera?

1:08:16
Èitao sam zabeleške,
1:08:17
i znaš da su ga zvali "Žabac"?
1:08:19
I ponekad "Brut."
1:08:24
Da.
1:08:25
Pa?
1:08:29
Pa...
1:08:32
Tako je lepo, Sem.
1:08:34
Njegov zvuk
1:08:36
Spavaš li? lli šta?
1:08:39
Mislim, o èemu govoriš?
1:08:42
Rekla sam ti da ti se neæe svideti.
1:08:43
Oh, za ime Boga, sviða mi se.
1:08:46
Slušaj, mislio sam o tebi sve vreme,
1:08:49
nedostajala si mi.
1:08:51
I ti meni nedostaješ
1:08:53
Seæaš li se tog DP na filmu,
1:08:55
onog o kome sam ti prièao?
1:08:58
Taèno. Rekao sam mu da
si pisac i on je nastavio,


prev.
next.