Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:08:03
- Sem?
- Da, Sem je.

1:08:06
Naravno da sam ja. Ko bi drugi bio?
1:08:09
Pa, šta se desilo?
1:08:11
- Šta se desilo?
- Da, prièa Bena Vebstera?

1:08:16
Èitao sam zabeleške,
1:08:17
i znaš da su ga zvali "Žabac"?
1:08:19
I ponekad "Brut."
1:08:24
Da.
1:08:25
Pa?
1:08:29
Pa...
1:08:32
Tako je lepo, Sem.
1:08:34
Njegov zvuk
1:08:36
Spavaš li? lli šta?
1:08:39
Mislim, o èemu govoriš?
1:08:42
Rekla sam ti da ti se neæe svideti.
1:08:43
Oh, za ime Boga, sviða mi se.
1:08:46
Slušaj, mislio sam o tebi sve vreme,
1:08:49
nedostajala si mi.
1:08:51
I ti meni nedostaješ
1:08:53
Seæaš li se tog DP na filmu,
1:08:55
onog o kome sam ti prièao?
1:08:58
Taèno. Rekao sam mu da
si pisac i on je nastavio,

1:09:01
da mi prièa prièu o studentu
1:09:03
koji postaje opsednut
pesnikom, filozof, jer tako?

1:09:06
I on èita sve što pesnik
napiše i uèi sebe francuski

1:09:09
tako da može da èita originalne
pesme u svom originalnom obliku,

1:09:12
napušta koledž, troši sav novac
samo na odlazak u Francusku

1:09:15
da pronaðe svog pesnika.
1:09:17
A kada doðe tamo, ne
samo što upozna svog momka

1:09:20
veæ bude pozvan u njegovu kuæu.
1:09:22
I, mislim, to je prelepo!
1:09:24
Sunce sija kroz prozore,
1:09:28
nije ni sanjao o savršenijoj situaciji.
1:09:31
Seli su da ruèaju, pitao ga je
neka pitanja koja je pripremio...

1:09:34
Pesnik poèinje da
odgovara i student shvata

1:09:37
da je zaboravio svoj kasetofon,
1:09:40
i pošto je samouk iz knjiga,
1:09:43
ne razume ni reè onoga što momak kaže.
1:09:45
Ali pesnik prièa i prièa
celo popodne sa entuzijazmom,

1:09:48
sa sjajnom sveznajuæom
svetlošæu u njegovim oèima,

1:09:52
a student samo sedi nasuprot njemu,
1:09:54
ne razumejuæi ni reè onoga što kaže.
1:09:57
Previše ponizan ili stidljiv ili štagod,
1:09:59
da bi uverio sebe, klimao je glavom,

prev.
next.