Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:01
Какво?
:02:02
Днес е последния ми ден в
гимназията, и няма да го пропусна.

:02:09
Неблагодарница.
:02:10
Значи болката ти отмина?
:02:11
Боря се с нея, точно както
се борих да те родя...

:02:15
и да те отгледам и да се
грижа за това семейство.

:02:17
Да, боли ме!
:02:18
Не съм те молила
да ме раждаш, нали?

:02:21
Достатъчно вече.
:02:25
Стела, какво й е на сестра ти?
:02:28
Ела и ми помогни.

Преглед.
следващата.