Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:12
О'кей, седем години в MIT
(Massachusetts Institute of Technology).

:04:14
- Четири години в Станфорд.
- Четири години в колежа за учители.

:04:21
Аз също ще продължа образованието
си. Ще пътувам из Европа, и...

:04:34
Ана, почакай.
:04:37
Какво става с кандидатстването
за колежа?

:04:39
Няма да ходя в колеж.
:04:41
Какво имаш предвид?
:04:43
Ти си умна жена, можеш с нещо
да допринесеш на този свят.

:04:47
Моето семейство не може
да си позволи колеж.

:04:49
Има стипендии,
финансова помощ...

:04:51
Всичко, което говорихме
през цялата година.

:04:54
Г-н Гусман, наистина съжалявам,
че трябва да кажа това...

:04:58
но вероятно трябва да прекарате
вашето време, помагайки на някой друг.

:05:01
Сега, трябва да вървя, но...
:05:04
вие бяхте най-добрия.
:05:06
Благодаря.
:05:13
Благодаря ви,
заповядайте отново.

:05:15
Чаках този ден.
:05:17
- Да, аз също.
- Ето ти униформата.

:05:20
Просто ми дай чека, о'кей.
:05:23
Това е гадно.
:05:24
Поддържах го топъл
докато пристигнеш.

:05:29
Знаеш, че винаги можеш да ми целунеш
задника за да си върнеш работата.


Преглед.
следващата.