Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:01
Сега, трябва да вървя, но...
:05:04
вие бяхте най-добрия.
:05:06
Благодаря.
:05:13
Благодаря ви,
заповядайте отново.

:05:15
Чаках този ден.
:05:17
- Да, аз също.
- Ето ти униформата.

:05:20
Просто ми дай чека, о'кей.
:05:23
Това е гадно.
:05:24
Поддържах го топъл
докато пристигнеш.

:05:29
Знаеш, че винаги можеш да ми целунеш
задника за да си върнеш работата.

:06:00
Анита.
:06:01
Ела.
:06:02
Какво?
:06:03
Не питай защо. Просто ела,
трябва да ти покажа нещо.

:06:07
Добре.
:06:08
Хайде, побързай.
:06:10
Идвам.
:06:19
О'кей.
:06:21
Поздравления!
:06:44
Поздравления Ана
:06:51
Благодаря, братовчеди.
:06:53
Много щастие, Ана...
:06:55
Дядо...
:06:57
...за много години.
:06:59
Виж голямата си торта.

Преглед.
следващата.