Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:00
Анита.
:06:01
Ела.
:06:02
Какво?
:06:03
Не питай защо. Просто ела,
трябва да ти покажа нещо.

:06:07
Добре.
:06:08
Хайде, побързай.
:06:10
Идвам.
:06:19
О'кей.
:06:21
Поздравления!
:06:44
Поздравления Ана
:06:51
Благодаря, братовчеди.
:06:53
Много щастие, Ана...
:06:55
Дядо...
:06:57
...за много години.
:06:59
Виж голямата си торта.
:07:02
Торта? О, Боже мой.
:07:04
Не виждаш ли, че тя е
по-голяма отколкото тортата?

:07:10
Защо напусна работата си?
:07:12
- Защо ти е да знаеш?
- Просто да знам.

:07:15
- Напуснах работа и толкова.
- Защо?

:07:17
Не се разбирах
с мениджъра.

:07:19
И какво от това?
:07:20
Ще трябва да си намериш
друга работа.

:07:23
Знам, татко. Просто,
трябваше да го направя.

:07:27
Утре ще дойдеш да
работиш с нас в фабриката.

:07:29
- Какво?
- В никакъв случай!

:07:31
Стела, много сме назад с работата.
:07:33
- Не сме назад.
- Да, назад сме.

:07:36
Ако ти не помогнеш на сестра си,
кой друг ще го направи?

:07:39
Не знам, и не ме интересува.
:07:41
- Защо трябваше да го казваш?
- Защото е истина.

:07:46
Стела стои до късно цяла нощ,
опитвайки да завърши тези рокли.

:07:49
- Татко, не мога си
позволя да наема още хора.

:07:51
Значи въпроса е решен.
:07:53
Ако Стела не може да плаща на
Ана, това не ни помага.

:07:56
Тя ще плати.
:07:58
Добре, ще й плащам.
Тя може да глади.


Преглед.
следващата.