Welcome to Collinwood
prev.
play.
mark.
next.

:10:05
Koji kurac to radiš?!
:10:09
Trebalo mi je 3 sata
da uspavam djete !

:10:11
Oprosti.
:10:14
Dobro. Uredu je.
Samo je vrlo nervozan.

:10:21
Buka, i jako svijetlo
ga strašno uznemiruju.

:10:29
Oprostite, ako ste ovdje zbog slika,
više se tim ne bavim.

:10:33
Moje žena je rekla.
:10:33
Da prodam kameru,kako bi
kupio pelene i kašice.

:10:39
Ali ako ste zainteresirani
prodajem èaše.

:10:45
Sam ih oslikavam. Ruèni rad.
:10:49
Jeste li zainterisirani ?
:10:54
Bože dragi, Tako sam švorc.
:10:56
Baš èudno da si to spomenuo.
:10:57
Imate nekakav posao?
:11:00
Kosimo treba Mullinskog.
Platit æe 10 tisuæa.

:11:04
10 tisuæa?
:11:13
Dva dolara je staklenka.
:11:14
Nemogu. Nemoguæe je. Imam djete.
:11:18
A gdje ti je žena?
U Seneci. Dobila je godinu zbog prevare.

:11:22
Èak i s novoroðenèetom.
:11:24
Mogao sam je izvuæi s 1000 dolara.
Moj Bože.

:11:27
Ali smo bili tako švorc
da je morala u zatvor.

:11:31
Godinu. Godinu umjesto tisuæe dolara. Tiše.
:11:34
Znaš, u Seneci imaju odlièno rodilište
Ja sam se tamo rodio.

:11:39
Slušaj kompa, imamo problem.
Trebamo Mullinskog i to brzo.

:11:43
Ne želite valjda...
:11:47
pronaæi veæ osuðivanog
da prihvati kraðu auta?

:11:50
Treba vam netko s èistim dosjeom,
da ga sudac na kazni jako.

:11:55
Isuse, nije više kao u stara vremena.

prev.
next.