Welcome to Collinwood
prev.
play.
mark.
next.

:11:00
Kosimo treba Mullinskog.
Platit æe 10 tisuæa.

:11:04
10 tisuæa?
:11:13
Dva dolara je staklenka.
:11:14
Nemogu. Nemoguæe je. Imam djete.
:11:18
A gdje ti je žena?
U Seneci. Dobila je godinu zbog prevare.

:11:22
Èak i s novoroðenèetom.
:11:24
Mogao sam je izvuæi s 1000 dolara.
Moj Bože.

:11:27
Ali smo bili tako švorc
da je morala u zatvor.

:11:31
Godinu. Godinu umjesto tisuæe dolara. Tiše.
:11:34
Znaš, u Seneci imaju odlièno rodilište
Ja sam se tamo rodio.

:11:39
Slušaj kompa, imamo problem.
Trebamo Mullinskog i to brzo.

:11:43
Ne želite valjda...
:11:47
pronaæi veæ osuðivanog
da prihvati kraðu auta?

:11:50
Treba vam netko s èistim dosjeom,
da ga sudac na kazni jako.

:11:55
Isuse, nije više kao u stara vremena.
:12:00
Znate li Pera ?
:12:06
Djete prolazi. Djete prolazi.
:12:09
Djete prolazi.
Djete, jebeno prolazi.

:12:14
Tako , da ti stavim kapicu.
:12:16
Zdravo.
Zdravo.

:12:17
Hej. hej. Koga to vidim.
:12:24
Jesi li ti van svog bolesnog uma?
Zašto?

:12:26
Kosimo nije rekao da djeliš
posao s ovim idiotima.

:12:29
Bila je to nesreæa.
:12:29
Buncao sam u snu.
:12:31
Ubit æe me zbog ovoga. Ubit æe me.
:12:36
Jeste li normalni? Neæu u buksu
umjesto tog idiota.

:12:39
Niti za 15 kila?
:12:40
Rekao si nam 10.
:12:42
Netreba mi lova.
Boksaèka karijera mi ide uzlazno.

:12:45
Boriš se sa sveæenikom.
Opasnim sveæenikom.

:12:47
A što misliš, da se bojim žene?
:12:49
Danas boksam sa sveæenikom,
:12:50
a sutra za titulu prvaka.
Kužiš ?

:12:53
Taj kreten, je naša jedina šansa.
Odbio je dogovor.

:12:57
Kažem vam, ovako je blizu.
:12:59
Predlažem da mu ponudimo još tisuæu.

prev.
next.