Welcome to Collinwood
prev.
play.
mark.
next.

:14:00
Mir! Mir u sudnici!
:14:02
Suèe! Èekajte!
Uklonite ga.

:14:03
Poslušajte me! Poslušajte me!
Hej, obuzdaj se.

:14:08
Molim vas gospodine suèe,
ovdije sam da bi priznao.

:14:11
Ovaj èovijek je nevin.
:14:13
Èasni sude, ne mogu više
živjeti s krivnjom.

:14:18
To sam bio ja pokušao
ukrasti taj auto.

:14:21
Priznajem.
:14:22
Moj brat, Kosimo, recite Kosimo,
kako je poznat na ulici,

:14:27
me samo pokušao zaustaviti.
:14:30
A ja sam mu rekao: "Kosimo,
ja želim ukrasti ovo auto.

:14:34
Ja sam kradljivac autiju.
Kradem aute. I to sam".

:14:41
Ubit æu te!
Polako. Poèekaj, molim te.

:14:44
To je najgori Mullinski
koji sam ikad vidio.

:14:48
Ne samo da si mrtav! 6 mjeseci
sam dobio 6 mjeseci!

:14:53
6 mjeseci! 6 mj. Koga to brine,
Ja sam dobio 3 godine!

:14:59
Hoæu svoju lovu nazad.
Do zadnje kinte.

:15:01
U protivnom æeš ovdje umrijeti.
Razumješ li? Gubi se!

:15:04
Uzmi si svoje novce. Nije me briga.
:15:06
Više me nije briga nizašta.
:15:10
Dobro, što je s tobom?
:15:13
Ma hajde, lako je u zatvoru,
ti pièkice.

:15:14
Ne, ti ne razumješ. Izdao sam svoga brata.
:15:20
Možda je zaslužio.
:15:21
On umre, ti idiote.
Moj brat Bliko umre.

:15:28
A sad umire sasvim sam.
:15:31
Prošli tjedan mi je rekao........
... rekao je:

:15:35
"Pero, budi tu kraj mene,
kada doðe taj èas

:15:41
Kada smrt doðe po mene.
:15:44
Neæu umrijeti sam".
:15:46
Prisegnuo sam, a sad ga prevario.
:15:49
A sve zbog
pišljivih 16 kila.


prev.
next.