Freaky Friday
prev.
play.
mark.
next.

:02:01
Ma hajde, Mama.
Svi imaju.

:02:03
Svi?
Harry, svi je imaju.

:02:05
Ne mogu da verujem!
Upopašæuješ mi život.

:02:08
Znaš šta?
Kraj diskusije. Stopala dole.

:02:12
Okay.
Ako mogu da vozim.

:02:15
- Jesi li ponela svoju dozvolu?
-Ne, ne mogu da je nadjem.

:02:18
- Ne možeš da je nadješ.
- Ha ha!

:02:20
Šta si uradio sa njom, Trolu jedan?
:02:22
Zašto uvek
njega moraš kriviti za sve?

:02:24
Ne možeš ništa
da nadješ u svojoj sobi.

:02:25
Zašto uvek
staneš na njegovu stranu?

:02:28
Oh, vidi, Anna,
nemojmo sad o tome, molim te.

:02:31
I sredi svoju košulju.
:02:34
- Vidi, eto je Stacey Hinkhouse.
- Strava.

:02:36
Zdravo, Stacey.
:02:37
Zdravo, Gdjice. Coleman.
Èestitke za vaš veliki dan.

:02:40
Hvala puno.
Pozdravi mamu.

:02:42
- Okay, æao.
- Okay, æao. Zdravo, devojke.

:02:45
Ne vidjaš se sa Stacey više.
:02:47
- Kako je ona?
- Zla. Mrzi me sada.

:02:49
Zašto?
:02:50
Hoæeš li ostviti svog brata na miru?
:02:53
Vidiš
Ona uvek prva poèinje.

:02:57
Zdravo, dušo.
:02:58
Napravi dobre odluke.
:03:06
Imala je istu košulju?
:03:08
Da, ali ova izgleda ok, tako?
:03:10
- Naravno.
- Da.

:03:11
Dakle kul je?
:03:13
- Ne.
- Oh, definitivno ne.

:03:15
- Oh, ubi me.
- Anna, šta?

:03:17
Ne mogu da verujem.
Jake je.

:03:19
Pomisliæe da sam tako glupa,
Nemogu èak ni košulju da obuèem.

:03:22
Nikada èak nisi i upoznala tipa.
Pogodi šta? Nije ga briga.

:03:25
Èak ni ne gleda.
:03:27
Totalno gleda.
:03:29
- Mislim da æe da razgovara sa tobom.
- Zaèepi.

:03:41
Oh! Hvala.
:03:42
Izvini.
:03:44
Zašto bi želela ledenu
skulpturu Djavolka?

:03:46
Ja èak i nisam Irkinja.
:03:49
Možeš li saèekati?
:03:54
Señora, Señora!
Pazite!

:03:56
Pazite!

prev.
next.