I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:01
Dìláme pokroky.
:19:06
Hm. Chutná dobøe. Tìším se na vaše hlášení.
:19:16
Pøíjemný den. Kapitáne.
:19:52
Nìjaké vzkazy?
:20:05
Lady Anne.
:20:08
Ahoj, Jamesi.
:20:10
Co tu dìláš? Darrow je v nemocnici.
:20:14
Dostal malárii. Stejnì chtìla jsem tì vidìt.
:20:20
Sedni si.
:20:30
Jsi v poøádku? Ano.
:20:33
Bála jsem se o tebe. Jsem v pohodì, fakt.
:20:39
Èervený køíž ti poslal vìci ze Súdánu.
:20:42
Díky.
:20:45
A to je dopis od mexického ministra
spravedlnosti.

:20:49
Zaruèuje ti absolutní pøístup k vyšetøování.
:20:55
Cítíš se na to? Ano.

náhled.
hledat.