I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:20:05
Lady Anne.
:20:08
Ahoj, Jamesi.
:20:10
Co tu dìláš? Darrow je v nemocnici.
:20:14
Dostal malárii. Stejnì chtìla jsem tì vidìt.
:20:20
Sedni si.
:20:30
Jsi v poøádku? Ano.
:20:33
Bála jsem se o tebe. Jsem v pohodì, fakt.
:20:39
Èervený køíž ti poslal vìci ze Súdánu.
:20:42
Díky.
:20:45
A to je dopis od mexického ministra
spravedlnosti.

:20:49
Zaruèuje ti absolutní pøístup k vyšetøování.
:20:55
Cítíš se na to? Ano.
:21:01
Ty víš, Jamesi, udìlal jsi skvìlou práci.
Skvìlou.

:21:05
Ale v poslední dobì... Já vím.
:21:08
Já, já vím.
:21:13
Je ti jasný nᚠcíl, že ano, Jamesi?
:21:17
Ano... je.
:21:23
Víš, vždycky jsem doufala, že jednou pøijdeš
do Washingtonu

:21:26
a budem tam dìlat spolu.
:21:29
Mohlo by se to zmìnit, však víš.
:21:32
S tvými zkušenostmi a odhodláním by tì
poslouchali.

:21:40
Já dìlám v terénu, Ann. Neumím dìlat v
kanceláøi.

:21:49
Èasy se holt mìní.

náhled.
hledat.