Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:36:00
Којоко Харасе.
:36:02
Децата сеуште се исчезнати.
:36:04
Г-це Харасе, здраво.
:36:05
Здраво.
:36:07
Ок.
:36:10
Кога ќе влезете во куќата...
:36:12
ќе застанете веднаш.
:36:15
Дајте ни чуство дека
ќе се онесвестите.

:36:19
Којоко, всушност куќата
не е она што мислиш.

:36:26
Има уште една причина
зошто е неречена проколната.

:36:29
Вистинската причина.
:36:32
Што е тоа?
:36:35
После настанот....
:36:37
фамилијата која се вселила...
:36:39
умре...
:36:41
а некои исчезнаа.
:36:44
Навистина?
:36:46
Слушнав дека многу актерки
имаат шесто чуло.

:36:49
Којоко дали чуствуваш нешто посебно?
:36:55
Да.
:37:01
Атмосферата на куќата.
:37:06
Каков е тој звук?
:37:08
Што беше тоа?
:37:12
Микрофонот..
:37:15
Што се случи?
:37:16
Имаше многу чуден звук.
:37:17
Звук?
:37:19
Микрофонот. како да експлодира.
:37:25
Што слушна?
:37:26
Во ред ли си?
:37:27
Тоа е заради куќата.
:37:29
Не, навистина слушнав.
:37:33
Престанете да се расправате,
ајде да провериме.

:37:42
Дали навистина слушна?
:37:43
Ти кажав, да!
:37:44
Можеби е на психичка база.
:37:47
Си слушнал звук и пред тоа
во студиото...

:37:49
тоа е нормално.
:37:52
Кога ќе биде направен филмот...
:37:54
дали навистина ќе вршат
истерување на духовите?

:37:57
Можеби.

prev.
next.