Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:37:01
Атмосферата на куќата.
:37:06
Каков е тој звук?
:37:08
Што беше тоа?
:37:12
Микрофонот..
:37:15
Што се случи?
:37:16
Имаше многу чуден звук.
:37:17
Звук?
:37:19
Микрофонот. како да експлодира.
:37:25
Што слушна?
:37:26
Во ред ли си?
:37:27
Тоа е заради куќата.
:37:29
Не, навистина слушнав.
:37:33
Престанете да се расправате,
ајде да провериме.

:37:42
Дали навистина слушна?
:37:43
Ти кажав, да!
:37:44
Можеби е на психичка база.
:37:47
Си слушнал звук и пред тоа
во студиото...

:37:49
тоа е нормално.
:37:52
Кога ќе биде направен филмот...
:37:54
дали навистина ќе вршат
истерување на духовите?

:37:57
Можеби.
:38:00
Не само во хорор филмовите.
:38:04
Иако сум била во многу емисии...
:38:06
за проколнати...
:38:09
никогаш не сум учествувала
во истерување.

:38:18
Ова е за тебе.
:38:22
Слатко е.
:38:48
Што?
:38:51
Но зошто?
:38:53
Знам...
:38:55
и јас сум жена исто така.

prev.
next.