Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:38:00
Не само во хорор филмовите.
:38:04
Иако сум била во многу емисии...
:38:06
за проколнати...
:38:09
никогаш не сум учествувала
во истерување.

:38:18
Ова е за тебе.
:38:22
Слатко е.
:38:48
Што?
:38:51
Но зошто?
:38:53
Знам...
:38:55
и јас сум жена исто така.
:39:04
Навистина.
:39:10
Повели.
:39:15
Не сум обесхрабрен...
:39:18
очекував да биде многу
пострашно внатре.

:39:23
Дали сретна дух?
:39:27
Што почуствува во куќата?
:39:31
Што и е?
:39:35
Еми!!

prev.
next.