Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:02
Само, защото сме по-малки,
не означава, че сме изплашени.

:05:05
Прав сте, по твърдата земя на Америка,
:05:07
всеки малък човек знае
какво имате предвид.

:05:09
Чухте ли това, г-н Ридъл?
Запазиха Ви час при съдбата.

:05:11
Среща с
:05:15
- Съдбата?
- Съдбата, да, точно така.

:05:17
Със съдбата,
:05:18
и нейното име е Сийбискит.
:05:25
Радвам се, че най-накрая имат състезание
в Калифорния.

:05:28
Там западни седла ли използват?
:05:32
Вижте, да сравнявате тези два коня е смешно.
:05:35
Военният Адмирал е
истински състезателен кон.

:05:37
Той е спечелил всяко престижно
състезание в Америка.

:05:40
Този малък кон там просто бяга
по някакви кравешки пътеки.

:05:46
Ако отговаряхме на всяко предизвикателство
от коне от запада с някакво странно име,

:05:51
нямаше да е честно спрямо нас.
И нямаше да е честно спрямо тях.

:05:56
Не бихте сложили Джак Демси на ринг
с някой посредствен.

:06:00
Бихте ли?
:06:03
Посредствен?
:06:05
Ще го убия.
:06:06
Направо ще го разбия.
Той е страхливец.

:06:08
- Знам, знам.
- Посредствен?

:06:10
Просто трябва да го пообработим.
:06:12
Как?
:06:14
Това все още е Америка, нали?
:06:16
Да.
:06:18
Пари.
:06:21
100 000 долара?
:06:22
Най-голямата награда в историята
на Америка.

:06:24
Надявам се да е така.
:06:25
Ще дойде всеки един
богаташ от изток.

:06:28
Ще сложиш това място на картата.
:06:31
Те може и да имат всичките тези
глупости за синя кръв и.т.н.,

:06:34
но парите ни са толкова
добри колкото техните.

:06:37
- Чарли...
- Това е нашият момент.

:06:39
Те са заклещени в миналото.
Това е бъдещето.

:06:42
Ти си полудял.
:06:45
- Ела тук.
- Какво?

:06:49
Не искаш ли да го видиш,
:06:50
излизащ от тези тренировъчни фургони,
:06:52
идващ тук, на твоята писта?
:06:56
Това самото си е победа.

Преглед.
следващата.