Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:59:01
Vyráží do útoku až ke konci,
:59:03
takže se hned zkraje k nìmu pøilep
a zùstaò mu tìsnì po boku.

:59:07
- Oukej.
- Jakmile tvùj kùò pozná soupeøe,

:59:11
odvede vìtšinu práce.
:59:13
Ale nevyrážej døív než to udìlá šedák.
:59:15
A co když bude pozadu?
:59:17
Jdeme na to.
:59:19
Dvanáct minut do startu.
:59:22
Myslím, že se to vadit nebude.
:59:24
Namouduši.
:59:53
- Tak dovnitø.
- Èíslo 3, Pollard na Seabiscuitovi.

:59:59
Hej, sáhibe.
Òákej malej, ne?

1:00:04
Tak se dívej, za chvilku
bude vypadat ještì menší, Georgie.

1:00:06
Sázím pìt babek, že ne.
1:00:12
Startér je pøipravený.
Praporek je nahoøe.

1:00:13
A už jedou.
1:00:17
Pirate's Gold vyráží první,
sledovaný Geronimem z vnìjší strany.

1:00:21
Silver Treasure je tøetí,
následovaný Seabiscuitem.

1:00:36
Míjejí sloupek na pátém furlongu.
1:00:38
Je to Pirate's Gold, Geronimo,
Hill's Army a Agua Dulce.

1:00:46
Prr!
1:00:49
Parchante!
Ha! Ha!

1:00:54
Zasranej šmejde!
1:00:58
Co to sakra dìlá?

náhled.
hledat.