Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:00:04
Tak se dívej, za chvilku
bude vypadat ještì menší, Georgie.

1:00:06
Sázím pìt babek, že ne.
1:00:12
Startér je pøipravený.
Praporek je nahoøe.

1:00:13
A už jedou.
1:00:17
Pirate's Gold vyráží první,
sledovaný Geronimem z vnìjší strany.

1:00:21
Silver Treasure je tøetí,
následovaný Seabiscuitem.

1:00:36
Míjejí sloupek na pátém furlongu.
1:00:38
Je to Pirate's Gold, Geronimo,
Hill's Army a Agua Dulce.

1:00:46
Prr!
1:00:49
Parchante!
Ha! Ha!

1:00:54
Zasranej šmejde!
1:00:58
Co to sakra dìlá?
1:01:00
...zvyšují náskok na 3...
4 délky...

1:01:03
- tak do toho!
- Co dìláš?

1:01:05
Povìsím tì na hrazení, ty sráèi!
1:01:09
- Nešahej na mnì!
- Jak se ti to líbí, parchante?

1:01:12
Shodíš mì, chlape!
1:01:15
- Ti dva konì se øítí...
- Líbí se ti hrazení?

1:01:27
- Pøichází útok kavalerie!
- Srazit mì z konì!

1:01:31
Je to Silver Treasure na vnitøní stranì.
1:01:36
Silver Treasure zevnitø.
Silver Treasure a Pirate's Gold.

1:01:39
A na cílové pásce Silver Treasure.
1:01:47
Zatracenì.
1:01:49
- Co sis sakra myslel že dìláš?
- Zablokoval mì.

1:01:52
- A to jsem si to mìl nechat líbit?
- No to jo, když má 40 ku 1.

1:01:55
- Málem mì narazil na hrazení!
- No a narazil?

1:01:58
Podívej, máme plán.

náhled.
hledat.