Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:01:00
...zvyšují náskok na 3...
4 délky...

1:01:03
- tak do toho!
- Co dìláš?

1:01:05
Povìsím tì na hrazení, ty sráèi!
1:01:09
- Nešahej na mnì!
- Jak se ti to líbí, parchante?

1:01:12
Shodíš mì, chlape!
1:01:15
- Ti dva konì se øítí...
- Líbí se ti hrazení?

1:01:27
- Pøichází útok kavalerie!
- Srazit mì z konì!

1:01:31
Je to Silver Treasure na vnitøní stranì.
1:01:36
Silver Treasure zevnitø.
Silver Treasure a Pirate's Gold.

1:01:39
A na cílové pásce Silver Treasure.
1:01:47
Zatracenì.
1:01:49
- Co sis sakra myslel že dìláš?
- Zablokoval mì.

1:01:52
- A to jsem si to mìl nechat líbit?
- No to jo, když má 40 ku 1.

1:01:55
- Málem mì narazil na hrazení!
- No a narazil?

1:01:58
Podívej, máme plán.
1:02:00
Zablokoval mì, Tome!
Co jsem mìl dìlat? Odøíznul mì!

1:02:08
Zablokoval mì!
1:02:10
Synku? Synku.
1:02:15
Na koho jsi tak rozuøený?
1:02:28
U sousedù mají telefon.
Zavoláme ti.

1:02:30
Každých pár týdnù ti zavoláme,
a øekne ti kde zrovna jsme.

1:02:33
Ne. Pojïme domù. Ano?
1:02:44
Mᚠtalent.
1:02:46
Mᚠtalent.
1:02:56
Potøeboval bych pùjèit nìjaké peníze.

náhled.
hledat.