Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:03:01
- Dobøe.
- Já, no,

1:03:04
nebyl jsem u zubaøe, a m...
1:03:08
Prostì si, si potøebuju pùjèit peníze.
1:03:11
- To je v poøádku.
- Nevím ale kdy to budu moci splatit.

1:03:15
Myslím, že až vyhrajeme.
Až vyhrajeme, mohl bych to splatit.

1:03:18
Tedy pokud bude chtít abych ještì jezdil.
1:03:24
Samozøejmì že chci abys jezdil.
1:03:29
Kolik potøebuješ?
1:03:31
No,
1:03:35
deset dolarù.
1:03:38
Na.
1:03:44
- Dí... hm...
- To je v poøádku.

1:03:53
Dìkuju vám.
Opravdu jsem zavázán.

1:04:03
Tak a je to, Popsi. Jsme v pohodì.
Všechno je v poøádku, chlapèe.

1:04:09
Jo, jsme v pohodì.
1:04:11
Není se èeho bát.
1:04:13
Nikdy a nikde, chlapèe.
Tak to je, Popsi.

1:04:16
Hezky v èele.
Pøesnì tak, chlapèe.

1:04:19
Pøesnì tak.
1:04:24
Tak co myslíš, chlapèe?
Pøipraven vyrazit?

1:04:27
Ty a já. Tak do toho, chlapèe.
Kupøedu. Ha! Ha!

1:04:39
Ha! Ha!

náhled.
hledat.