Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:02
Mùžeme si ho vyfotit?
1:06:04
Víte, tohle není cílová páska.
1:06:07
Budoucnost je cílová páska
a Biscuit je jediný kùò,
který nás tam doveze.

1:06:11
"Jediný kùò, který nás tam doveze."
1:06:13
Mne jste urèitì pøesvìdèil, pane Howarde.
1:06:16
A nyní se starý dostihový špeh kaje.
1:06:18
zahanbenì se omlouvám,
a to ètyøiadvacetkrát

1:06:23
a budiž mi to ke cti.
1:06:25
Ach.
1:06:27
A ještì jedna vìc, pane Howarde.
Chtìl bych jen ríci...

1:06:29
Díky za šampaòské.
To nestojí za øeè.

1:06:32
Už jste vidìl plochu uvnitø dráhy?
Ne, ještì ne.

1:06:34
Tak se podívejte.
Vᚠkoník vyprodává levná místa.


náhled.
hledat.