Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:01
Madam, madam, dovolíte.
:16:03
Co vás dnes veèer pøimìlo
pøijít sem s tøemi malými dìtmi,

:16:05
dožadujících se vidìt toho koníka?
:16:07
Protože chceme vidìt závod!
:16:12
Øíkám, nemyslíte si, že...
:16:15
panu Riddlovi patøí tahle zemì, ne...
:16:17
Závod!
:16:19
Závod!
Závod! Závod!

:16:22
Závod!
Závod! Závod!

:16:25
Závod! Závod!
:16:29
Fajn, ale mám podmínky.
:16:31
Cokoliv chcete.
:16:32
Míli a 3/16.
Nic jiného neakceptuji.

:16:35
- Dobrá.
- Start jen tak na zazvonìní.

:16:39
Nebudeme používat žádné krámy.
:16:41
Myslíte startovací brány?
:16:45
- Fajn.
- A pobìží se tady na domácí dráze.

:16:49
O tom se nebudeme dohadovat.
:16:52
Hmm. Zdá se že je tu
spousta volnýho místa.

:16:56
Ano, jsem si jistý, že se vám
tu bude líbit, pane Howarde.

:17:07
Ježíši Kriste!
:17:10
Chtìl bych bejt konìm.
:17:12
No velkej jsi na to dost.
:17:15
To je sranda.
:17:18
To ani nesmrdí jako stáje.
:17:20
Hmm. Asi to každé ráno
støíkají deodorantem.

:17:23
No, srát ale stejnì musej.
:17:28
No musej.
Opravdu.

:17:31
Sem, kámo. Pojï sem!
:17:33
A mᚠto!
Tady. Tady.

:17:36
Biscuite, tady...
:17:38
Fíha!
Co to je?

:17:43
Strèili nás do ubytovny pro služebnictvo.
:17:46
- To je on?
- Ne.

:17:51
Trochu malej.
:17:55
To je on.
:17:59
Ach mùj Bože.

náhled.
hledat.