Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:07
Ježíši Kriste!
:17:10
Chtìl bych bejt konìm.
:17:12
No velkej jsi na to dost.
:17:15
To je sranda.
:17:18
To ani nesmrdí jako stáje.
:17:20
Hmm. Asi to každé ráno
støíkají deodorantem.

:17:23
No, srát ale stejnì musej.
:17:28
No musej.
Opravdu.

:17:31
Sem, kámo. Pojï sem!
:17:33
A mᚠto!
Tady. Tady.

:17:36
Biscuite, tady...
:17:38
Fíha!
Co to je?

:17:43
Strèili nás do ubytovny pro služebnictvo.
:17:46
- To je on?
- Ne.

:17:51
Trochu malej.
:17:55
To je on.
:17:59
Ach mùj Bože.
:18:08
Možná vypadá dobøe jenom ve výbìhu.
:18:17
Páni.
:18:21
Budeme muset jít dopøedu.
:18:23
Biscuit nikdy nechodí dopøedu.
:18:25
Já vím, ale... mohli bychom ho nauèit,
aby vyrazil jako první.

:18:30
Pokud ten kolos vypálí,
:18:33
už ho nikdy nedohoníme.
:18:36
Cože, pøeškolit ho?
:18:41
Máme dva týdny.
:18:51
Promiòte.
:18:53
Ehm,
:18:55
rádi bychom koupili vᚠzvonek.

náhled.
hledat.