Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:11:01
איננו יודעים לעולם
...עד כמה אנחנו גבוהים

:11:05
.אני יודע את זה
:11:07
.אני יודע
:11:09
...ובכן
:11:12
איננו יודעים לעולם
...עד כמה אנחנו גבוהים

:11:15
.עד שאנו מודים בזה
:11:16
!יופי
:11:18
.יפה מאוד ג'ון
:11:19
,ואז אם תכננו את ההצעות שלנו כראוי
.אנחנו נהיים גבוהים עד השמים

:11:33
...הגבורה-
.כן-

:11:36
...הגבורה
:11:39
.הגבורה שלנו, תהיה דבר יום-יומי
:11:45
.זהו זה
:11:46
...לא ניתן לעיוות של העולם
:11:50
.ולפחד, להיות מלכינו
:11:59
,אתה צריך לרכוב עליו
.אתה הוא המשורר פה

:12:03
.כן
:12:05
.אבל הוא נראה כ"כ מושלם שם למטה
:12:08
.כן, זה נכון
:12:11
.זוהי השירה, ממש שם, אגנס
:12:14
.זוהי השירה
:12:18
.תודה שבאתם
:12:20
,הגעתי לכאן לפני 15 שנים
.עם 21 אגורות בכיס

:12:24
אני יודע שלרבים מהסובבים את
.השולחן הזה, יש סיפור דומה

:12:27
...ואני לא מפסיק לחשוב על כך
:12:30
שאם אנחנו יכולים
,להתחיל שם, ולסיים פה

:12:34
.לאן עוד נוכל ללכת באמריקה
:12:37
,אז, צעקני ככל שזה נשמע
.אני רוצה להרים כוסית לכבוד העתיד

:12:42
.כי כאן, חברי, השמיים הם הגבול
:12:47
!לחיי העתיד

תצוגה.
הבא.