Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:12:03
.כן
:12:05
.אבל הוא נראה כ"כ מושלם שם למטה
:12:08
.כן, זה נכון
:12:11
.זוהי השירה, ממש שם, אגנס
:12:14
.זוהי השירה
:12:18
.תודה שבאתם
:12:20
,הגעתי לכאן לפני 15 שנים
.עם 21 אגורות בכיס

:12:24
אני יודע שלרבים מהסובבים את
.השולחן הזה, יש סיפור דומה

:12:27
...ואני לא מפסיק לחשוב על כך
:12:30
שאם אנחנו יכולים
,להתחיל שם, ולסיים פה

:12:34
.לאן עוד נוכל ללכת באמריקה
:12:37
,אז, צעקני ככל שזה נשמע
.אני רוצה להרים כוסית לכבוד העתיד

:12:42
.כי כאן, חברי, השמיים הם הגבול
:12:47
!לחיי העתיד
:13:08
שוק המניות קורס"
."ב6 מיליון וחצי, מניות ליום

:13:13
.איש לא התאבד בוול-סטריט באותו היום
:13:16
.זה היה מיתוס שגדל במשך הזמן
:13:23
,ההשפעה האמיתית של ה29 באוקטובר
.הגיע קצת מאוחר יותר

:13:29
.מכונית ב100 דולר, חייב כסף"
".איבדתי הכל בשוק המניות

:13:31
,עד הצהריים, כל הרווחים מהשנה שעברה
.נעלמו

:13:36
עד 4 אחר הצהריים,10 מיליארד דולר
.בעלי ערך שוק, נעלמו

:13:44
.במשך שבועיים, הדימום נמשך
:13:49
ולא הרבה לאחר מכן,25% מהאנשים
.היו מחוסרי עבודה


תצוגה.
הבא.