Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:14:00
הגירה גדולה אל מחוץ
.למדינה, החלה

:14:04
,אנשים ומשפחות נסעו לאמריקה
:14:07
...עם החפצים היחידים שנשארו ברשותם
:14:11
.המכוניות
:14:15
...ובבת אחת
:14:16
למיליוני אמריקאים, הייתה הגדרה
."חדשה, למילה "בית

:14:40
"נס"
:14:46
.הרווחתי 2 דולר היום
:14:50
?מה
:14:52
.הרווחתי 2 דולר
:14:54
.הנה
:15:00
?מאיפה השגת את זה
:15:06
,כן, הבן שלך ידע מה קורה
.לא הייתי צריך להסביר לו דבר

:15:14
.היי, רד
:15:17
מאיפה בחור צעיר כמוך
?יודע כ"כ הרבה על סוסים

:15:19
.קוראים לו ג'וני
:15:23
."אתה יכול לקרוא לי,"רד

תצוגה.
הבא.