Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:15:00
?מאיפה השגת את זה
:15:06
,כן, הבן שלך ידע מה קורה
.לא הייתי צריך להסביר לו דבר

:15:14
.היי, רד
:15:17
מאיפה בחור צעיר כמוך
?יודע כ"כ הרבה על סוסים

:15:19
.קוראים לו ג'וני
:15:23
."אתה יכול לקרוא לי,"רד
:16:11
?מה קרה
:16:15
?מה קרה
:16:17
.כלום
:16:22
?מה זה
:16:23
.הכל
:16:26
,'דיקנס, וודסוורת
.סיפורי אלף לילה ולילה, ומובי דיק

:16:34
?היי, מה קרה
:16:37
.למר בלודג'ט יש בית אמיתי
:16:40
.ואשתו מבשלת-
.מבשלת טוב-

:16:43
,יהיה לך שם טלפון
.אנחנו נתקשר כל כמה שבועות

:16:47
.כדי שתדע שאנחנו בסדר-
.אני לא רוצה לעזוב את הבית-

:16:51
...תקשיב לי טוב
:16:52
,יש לך מתת
.יש לך מתת


תצוגה.
הבא.