Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:17:01
.אל תעשה את זה-
.אנחנו נחזור-

:17:15
.קדימה לך עם מר בלודג'ט
:17:18
.זה בסדר, לך איתם
:17:27
.6שנים לאחר מכן
:17:44
לא יודע, אתה עדיין נראה
.גבוהה מדי מכדי להיות רוכב

:17:48
.אף פעם לא עברתי את ה53 קילו
:17:51
?איפה למדת לרכב ככה
:17:53
.בבית
:17:57
:טוב, ככה זה עובד
:17:58
.אני אשלם לך 10 דולר לשבוע
:18:00
,ואתה תהיה חייב לי 9 דולר על ארוחה
.על שנה בחווה, ו3 על מס 6

:18:05
.זוהי העסקה
:18:07
?איך אני אצליח לשלם לך את כל זה
:18:09
!תנצח
:18:16
!בן זונה
!תעוף ממני


תצוגה.
הבא.