Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:18:00
,ואתה תהיה חייב לי 9 דולר על ארוחה
.על שנה בחווה, ו3 על מס 6

:18:05
.זוהי העסקה
:18:07
?איך אני אצליח לשלם לך את כל זה
:18:09
!תנצח
:18:16
!בן זונה
!תעוף ממני

:19:02
!תעזוב אותי! תעזוב אותי
:19:13
!תעזוב אותי
:19:22
?בראש! על זה שאתה מפסיד בתחרות
.עדיף כבר שתיפול וזהו

:19:25
.הנה
:19:28
!קדימה, תעמיס את אלה
!כל אחד מהם

:19:31
!בראש, לעזאזל
:19:40
.לא, ביל, אני לא הולך לעשות את זה
.מספיק עם המטענים

:19:44
.ובכן, זה לא יכול להיות רע יותר
:19:47
...תראה, אם זה ימשיך ככה
:19:51
.ביל אנחנו נהיה בסדר
!באמת

:19:55
.טוב
:19:56
.נתראה בעיר

תצוגה.
הבא.