Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:05:02
?הגורל-
.כן, גורל, בדיוק-

:05:04
...עם הגורל
:05:05
.ששמו הוא סיביסקיט
:05:12
אני שמח שסוף סוף יוצא
.לנו להתחרות בקליפורניה

:05:15
?הם נועלים נעלי בוקרים שם
:05:18
תיראו, להשוות בין
.שני סוסים, זה מגוחך

:05:21
.האדמירל הוא סוס מירוץ אמיתי
:05:23
.הוא ניצח בכל מירוץ באמריקה
:05:26
זה בגלל שהסוס שלהם
.עזב את הרפת

:05:32
אם נגיב לכל הזמנה
.שמישהו ייתן לנו

:05:37
.זה לא יהיה הוגן כלפינו
.וזה לא יהיה הוגן כלפיהם

:05:41
ואנחנו נתקוף חזרה
.כל סוס בינוני שיתחרה נגדנו

:05:46
?חושבים כך
:05:48
?בינוני
:05:50
.אני אהרוג אותו
:05:51
.אני אפוצץ לו את הראש
!האידיוט הזה

:05:53
.אני יודע, אני יודע-
?בינוני-

:05:55
.אנחנו רק צריכים להרגיע אותו קצת
:05:57
?מה
:05:58
?זוהי עדיין אמריקה, נכון
:06:01
.כן
:06:02
.מזומנים
:06:05
?100,000דולר
:06:06
המרדף הגדול ביותר
.בהיסטוריה של אמריקה

:06:08
!אני מקווה מאוד
:06:09
יהיו לך פה את הסוסים
.הטובים ביותר מהמזרח, את כולם

:06:12
.אתה תשים את המקום על המפה
:06:15
.עזוב את הייחוס וכל החרא הזה
:06:18
.הכסף שלנו שווה לשלהם
:06:20
...צ'ארלי-
.זהו הרגע שלנו-

:06:22
,הם תקועים בעבר
.וזהו העתיד

:06:26
?מירוץ
:06:28
.בוא הנה-
?מה אתה רוצה-

:06:32
...אתה לא רוצה לראות
:06:34
...את כולם יורדים מהמכוניות שלהם
:06:35
?באים לתוך המסלול שלך
:06:39
.זהו הניצחון עצמו
?דוק

:06:43
!זהו, זהו קו הסיום ממש שם
:06:48
?אתה מוכר מכוניות ככה
:06:51
.ברור
:06:52
!רגע אחד
!רגע אחד

:06:53
...בדיוק כשחשבנו שכבר ראינו הכל
:06:55
.הווארד צ'ארלס הולך על כל הקופה
:06:58
כן, הוא שבר את החזיר
.ומכר את כלי הכסף של המשפחה


תצוגה.
הבא.