Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:06:01
.כן
:06:02
.מזומנים
:06:05
?100,000דולר
:06:06
המרדף הגדול ביותר
.בהיסטוריה של אמריקה

:06:08
!אני מקווה מאוד
:06:09
יהיו לך פה את הסוסים
.הטובים ביותר מהמזרח, את כולם

:06:12
.אתה תשים את המקום על המפה
:06:15
.עזוב את הייחוס וכל החרא הזה
:06:18
.הכסף שלנו שווה לשלהם
:06:20
...צ'ארלי-
.זהו הרגע שלנו-

:06:22
,הם תקועים בעבר
.וזהו העתיד

:06:26
?מירוץ
:06:28
.בוא הנה-
?מה אתה רוצה-

:06:32
...אתה לא רוצה לראות
:06:34
...את כולם יורדים מהמכוניות שלהם
:06:35
?באים לתוך המסלול שלך
:06:39
.זהו הניצחון עצמו
?דוק

:06:43
!זהו, זהו קו הסיום ממש שם
:06:48
?אתה מוכר מכוניות ככה
:06:51
.ברור
:06:52
!רגע אחד
!רגע אחד

:06:53
...בדיוק כשחשבנו שכבר ראינו הכל
:06:55
.הווארד צ'ארלס הולך על כל הקופה
:06:58
כן, הוא שבר את החזיר
.ומכר את כלי הכסף של המשפחה

:07:00
?100,000דולר למרוץ סוסים אחד
:07:02
גורם לי לרצות
...ללכת על ארבע

:07:03
.ולזרוק סנדל על הגב שלי
:07:04
?האם ביסקיט יזכה
.סביר להניח, רבותיי

:07:07
.עומדים לפלוש אלינו
:07:09
,אנחנו מדברים על המנצחים במירוצים
.בפריקנס, בדלמונט

:07:13
.רגע אחד, רגע אחד
.מדובר רק בסוס אחד

:07:16
.אבל בשביל 100,000 דולר
:07:17
איך האדמירל יכול
,שלא להסכים לאתגר

:07:18
?ולבוא לבקר אותנו
:07:21
כאן טיק טוק מגהלואין
.בשידור חי מהמסלול

:07:26
אומרים שהוא מהמר על 100,000
?על המירוץ הזה, סר רידל

:07:31
.לא, תודה
:07:35
!לעזאזל-
!צ'ארלס-

:07:38
!לעזאזל-
.כן, אני יודעת למה אתה מתכוון-

:07:40
.לעזאזל עם זה
:07:41
.ניסינו בכל דרך אפשרית
:07:42
הוא עדיין נשאר
.הסוס הטוב ביותר בעולם

:07:44
,ואם ננצח אותו
.הם יהיו חייבים להודות בכך

:07:47
!הם יהיו חייבים להודות בכך
:07:57
.טוב
:07:59
,"סוכן מיוחד" מהיר מאוד
...הוא כנראה ינצח


תצוגה.
הבא.