Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:07:00
?100,000דולר למרוץ סוסים אחד
:07:02
גורם לי לרצות
...ללכת על ארבע

:07:03
.ולזרוק סנדל על הגב שלי
:07:04
?האם ביסקיט יזכה
.סביר להניח, רבותיי

:07:07
.עומדים לפלוש אלינו
:07:09
,אנחנו מדברים על המנצחים במירוצים
.בפריקנס, בדלמונט

:07:13
.רגע אחד, רגע אחד
.מדובר רק בסוס אחד

:07:16
.אבל בשביל 100,000 דולר
:07:17
איך האדמירל יכול
,שלא להסכים לאתגר

:07:18
?ולבוא לבקר אותנו
:07:21
כאן טיק טוק מגהלואין
.בשידור חי מהמסלול

:07:26
אומרים שהוא מהמר על 100,000
?על המירוץ הזה, סר רידל

:07:31
.לא, תודה
:07:35
!לעזאזל-
!צ'ארלס-

:07:38
!לעזאזל-
.כן, אני יודעת למה אתה מתכוון-

:07:40
.לעזאזל עם זה
:07:41
.ניסינו בכל דרך אפשרית
:07:42
הוא עדיין נשאר
.הסוס הטוב ביותר בעולם

:07:44
,ואם ננצח אותו
.הם יהיו חייבים להודות בכך

:07:47
!הם יהיו חייבים להודות בכך
:07:57
.טוב
:07:59
,"סוכן מיוחד" מהיר מאוד
...הוא כנראה ינצח

:08:03
,אבל עלינו להחזיק מעמד לידו
...לטווח ארוך

:08:04
.אל תעשה שטויות
:08:05
.אני לא
:08:06
.גם "ברוק האינדיאני" יהיה שם
:08:09
הם יודעים שתעשה
.את מה שאתה עושה תמיד

:08:13
עכשיו, היחיד שאתה צריך
.לדאוג לגביו, הוא רוסמונט

:08:17
.הוא דוהר במהירות של רכבת
:08:20
,בכדי לנצח בסופו של דבר
:08:22
יהיה עליך לשלב בין
.התזמון והתנועה

:08:28
,הנמב שם עדיין קצת רטוב שם
...מאתמול. אז תשתדל

:08:32
.להתרחק מהמעקה, האדמה חלקה
:08:35
אני מניח שזהו המרוץ
.שאותו עלי לקחת ברצינות

:08:37
.כן, ככה זה
:08:40
...וחוץ מזה
:08:44
.פשוט תנסה להרגיש את זה
:08:47
.הוא יגיד לך כשהוא יהיה מוכן

תצוגה.
הבא.