Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:19:00
,אם רק תשים את זה ככה בצד הזה
.הוא ידהר בכל המהירות

:19:03
אתה רק צריך ללמוד
.לעבוד עם הפעמון

:19:06
?עד לאן לקחת אותו
:19:08
.30מטר
.רק כדי שהוא ילמד לבלום

:19:11
.בסדר
.הבנתי

:19:15
?אתם מוכנים-
.מוכנים-

:19:40
.בסדר
.קדימה

:19:50
!שקט"
".הסוס ישן

:19:59
!נו, באמת, טום
?מתי אתה תעבוד על הסוס הזה

:20:04
.כשהוא יתעורר, נראה לי
:20:06
!אלוהים
:20:12
?כל המסלול
:20:14
אני רק רוצה שנעשה זאת
.פעם אחת, כשאין דבר מולו

:20:18
.כן, אבל אני לא יכול לראות שם
:20:20
.זה בסדר. הוא יכול
:20:23
.קדימה טום, טום, בבקשה
:20:25
?למה אתה תמיד חייב לעשות את זה
לעזאזל

:20:30
.יופי
:20:34
.למען השם
:20:45
.אלוהים
:20:58
.היי טים

תצוגה.
הבא.