Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:45:06
!אתה מצליח יופי
!אתה מצליח מצויין

:45:49
?זה בכלל אפשרי
:45:51
.בטח
:45:52
רוב הבחורים לא נותנים
...לזה הזדמנות

:45:54
...רוב הבחורים פשוט
:45:57
הדבר שיהיה הכי טוב לעשות
.זה להכניס אותו לשם ולתת לו קצת לרוץ

:46:01
זו הדרך היחידה שדרכה
.אנחנו באמת נדע

:46:04
?הוא יכול להסתדר עם זה
:46:05
.כמובן
.זתאמרת, אני חושב

:46:30
.הוא היה נהדר! לא הרגשתי דבר
:46:32
אולי ניתן לו לעבוד קצת
?ביום שישי בבוקר

:46:36
,אולי 130 מטר
.נראה מה יצא

:46:38
.בטח
.אני אהיה פה

:46:40
.'תודה, ג'ורג
:46:45
.הוא חוזר לעצמו
:46:48
?יכול להיות שהוא מוכן
:46:50
?למה
:46:52
.קדימה, אתה יודע למה

תצוגה.
הבא.