Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:46:01
זו הדרך היחידה שדרכה
.אנחנו באמת נדע

:46:04
?הוא יכול להסתדר עם זה
:46:05
.כמובן
.זתאמרת, אני חושב

:46:30
.הוא היה נהדר! לא הרגשתי דבר
:46:32
אולי ניתן לו לעבוד קצת
?ביום שישי בבוקר

:46:36
,אולי 130 מטר
.נראה מה יצא

:46:38
.בטח
.אני אהיה פה

:46:40
.'תודה, ג'ורג
:46:45
.הוא חוזר לעצמו
:46:48
?יכול להיות שהוא מוכן
:46:50
?למה
:46:52
.קדימה, אתה יודע למה
:47:01
.בוקר טוב לכם
:47:03
,זהו סוס יפה
?מיהו

:47:06
,רק כדי שתדע
.הוא עדיין לא מוכן

:47:10
חשבתי שאולי אתה
.מכין את הסוס לקראת מירוץ

:47:12
.לא, הוא רק בן שנתיים
:47:17
.מה שתגיד
:47:20
?אתה כאן כבר הרבה זמן-
.לא, רק הגעתי-

:47:23
.מתרגל קצת את הקריאה שלי
:47:26
.ובכן, אני בטוח שאראה אותך בקרוב-
.אין בעיה-

:47:34
!עצרו את התקשרות
!עצרו את התקשרות

:47:36
!זהו סקופ רבותיי
!בעצם, שלושה סקופים

:47:39
,קחו עוגת קצפת
.וזירקו דובדבן עליה

:47:41
,וגם כמה אגוזים
.כי הסוס הזה מטריף אותי

:47:45
נחשו מי הולך
...לרוץ

:47:47
.מאה מטר ביום שישי
:47:48
נחשו מי אולי יתחרה
.על הפרס הגדול

:47:50
?אלוהים! הצלחתם לנחש

תצוגה.
הבא.