Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:47:01
.בוקר טוב לכם
:47:03
,זהו סוס יפה
?מיהו

:47:06
,רק כדי שתדע
.הוא עדיין לא מוכן

:47:10
חשבתי שאולי אתה
.מכין את הסוס לקראת מירוץ

:47:12
.לא, הוא רק בן שנתיים
:47:17
.מה שתגיד
:47:20
?אתה כאן כבר הרבה זמן-
.לא, רק הגעתי-

:47:23
.מתרגל קצת את הקריאה שלי
:47:26
.ובכן, אני בטוח שאראה אותך בקרוב-
.אין בעיה-

:47:34
!עצרו את התקשרות
!עצרו את התקשרות

:47:36
!זהו סקופ רבותיי
!בעצם, שלושה סקופים

:47:39
,קחו עוגת קצפת
.וזירקו דובדבן עליה

:47:41
,וגם כמה אגוזים
.כי הסוס הזה מטריף אותי

:47:45
נחשו מי הולך
...לרוץ

:47:47
.מאה מטר ביום שישי
:47:48
נחשו מי אולי יתחרה
.על הפרס הגדול

:47:50
?אלוהים! הצלחתם לנחש
:48:09
,הוא עשה את זה ב12,13 דקות
.משהו כזה

:48:14
בשלב כלשהו
.הוא התחיל להאט

:48:16
.תנסה לראות איך הוא מרגיש
:48:21
.תירגע
:48:31
.תירגע, חבר
.זה בסדר

:48:53
.רד, תן לי לדבר איתו-
?לדבר איתו-

:48:57
!רד, אתה לא יכול לעשות זאת
:48:59
.אתה תהיה נכה למשך כל חייך

תצוגה.
הבא.