Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:48:09
,הוא עשה את זה ב12,13 דקות
.משהו כזה

:48:14
בשלב כלשהו
.הוא התחיל להאט

:48:16
.תנסה לראות איך הוא מרגיש
:48:21
.תירגע
:48:31
.תירגע, חבר
.זה בסדר

:48:53
.רד, תן לי לדבר איתו-
?לדבר איתו-

:48:57
!רד, אתה לא יכול לעשות זאת
:48:59
.אתה תהיה נכה למשך כל חייך
:49:01
.אני הייתי נכה לכל החיים
:49:03
.החלמתי
:49:04
.הוא עזר לי להחלים
:49:06
.אתה עזרת לי להחלים
:49:11
!אלוהים
:49:16
והסוס הזה שלי
.בדיוק כמו שהוא שלך

:49:29
.לעזאזל
:49:32
.זה תלוי בשעה
:49:33
...אבל הוא כן יוכל
:49:35
,הוא הדוקטור
.זה תלוי בו

:49:41
.אתה עשית את זה
:49:44
.כן, זה עוטף לי את הרגל
:49:47
מגיע מפה
.עד לשוק

:49:49
.אני בקושי מרגיש משהו
:49:58
תראה, זה עלול להישבר
...בכל רגע


תצוגה.
הבא.