Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:49:01
.אני הייתי נכה לכל החיים
:49:03
.החלמתי
:49:04
.הוא עזר לי להחלים
:49:06
.אתה עזרת לי להחלים
:49:11
!אלוהים
:49:16
והסוס הזה שלי
.בדיוק כמו שהוא שלך

:49:29
.לעזאזל
:49:32
.זה תלוי בשעה
:49:33
...אבל הוא כן יוכל
:49:35
,הוא הדוקטור
.זה תלוי בו

:49:41
.אתה עשית את זה
:49:44
.כן, זה עוטף לי את הרגל
:49:47
מגיע מפה
.עד לשוק

:49:49
.אני בקושי מרגיש משהו
:49:58
תראה, זה עלול להישבר
...בכל רגע

:50:01
,אפילו עכשיו
.תשכח ממירוצים

:50:02
?אתה רואה את זה
.ממש פה, זה בקושי הביא

:50:05
אין לדעת כמה משקל הוא יוכל
.לסחוב תחת לחץ

:50:10
,אם הוא יפצע שוב
.יש אפשרות שהוא לא יחזור ללכת

:50:15
.אפשרות, הוא רק אמר שיש אפשרות
:50:18
.הכל אפשרי
?הוכחנו את זה כבר, לא

:50:21
.זה שונה
:50:23
!כן
.זה שונה מאוד

:50:28
,זה לא רק מירוץ
.זהו מירוץ של סנטה אניטה

:50:33
,התחרתי כבר במירוץ הזה
.הייתי אמור לנצח

:50:36
.אני יודע
:50:59
.אפילו עם החיזוק

תצוגה.
הבא.