Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:50:01
,אפילו עכשיו
.תשכח ממירוצים

:50:02
?אתה רואה את זה
.ממש פה, זה בקושי הביא

:50:05
אין לדעת כמה משקל הוא יוכל
.לסחוב תחת לחץ

:50:10
,אם הוא יפצע שוב
.יש אפשרות שהוא לא יחזור ללכת

:50:15
.אפשרות, הוא רק אמר שיש אפשרות
:50:18
.הכל אפשרי
?הוכחנו את זה כבר, לא

:50:21
.זה שונה
:50:23
!כן
.זה שונה מאוד

:50:28
,זה לא רק מירוץ
.זהו מירוץ של סנטה אניטה

:50:33
,התחרתי כבר במירוץ הזה
.הייתי אמור לנצח

:50:36
.אני יודע
:50:59
.אפילו עם החיזוק
:51:02
הוא בקושי יחזיר מעמד
...הוא יאבד ויתנגד

:51:06
?אתה רוצה לדעת מה אני חושב
:51:07
.כמובן
:51:08
עדיף לשבור את רגלו
.של האדם, מאשר את ליבו

:51:14
.זו לא רק הרגל-
.זה בסדר-

:51:16
.זה לא
.הוא יכול ליפול או לקבל מכה

:51:20
.אם הוא יפול מהסוס הזה-
?הוא ימות-

:51:34
אתה יודע, גם אני
.משחקת בדבר הזה כל הזמן

:51:40
...ולא משנה עד כמה אני מנסה
:51:42
אני לא מצליחה להשאיר
.את הכדור המזורגג בתוך החור

:51:46
.הוא תמיד יוצא החוצה
:51:55
.פשוט תיתן לו להתחרות צ'ארלס
:51:59
.תן לו לעשות זאת

תצוגה.
הבא.