Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:51:02
הוא בקושי יחזיר מעמד
...הוא יאבד ויתנגד

:51:06
?אתה רוצה לדעת מה אני חושב
:51:07
.כמובן
:51:08
עדיף לשבור את רגלו
.של האדם, מאשר את ליבו

:51:14
.זו לא רק הרגל-
.זה בסדר-

:51:16
.זה לא
.הוא יכול ליפול או לקבל מכה

:51:20
.אם הוא יפול מהסוס הזה-
?הוא ימות-

:51:34
אתה יודע, גם אני
.משחקת בדבר הזה כל הזמן

:51:40
...ולא משנה עד כמה אני מנסה
:51:42
אני לא מצליחה להשאיר
.את הכדור המזורגג בתוך החור

:51:46
.הוא תמיד יוצא החוצה
:51:55
.פשוט תיתן לו להתחרות צ'ארלס
:51:59
.תן לו לעשות זאת
:52:08
אלוהים! אני יכול לחיות עם קאמבק
.אחד, אבל זה מגוחך

:52:12
?מי הבא בתור
.כל הגבורה, הטירוף, האופוריה

:52:16
זהו המירוץ הכי גדול
.שהיה אי פעם בסנטה אניטה

:52:18
,חמישים וחמש אלף ביציע
.עשרים אלף בשדה

:52:21
.והשעה היא רק שתים-עשרה
:52:41
.זה לא רע
:52:45
.סאן כריסטופר
.למזל

:52:49
,קצת מאוחר מדי בשביל זה
.את לא חושבת

:52:58
טוב, בואו נלך
.לנצח במירוץ


תצוגה.
הבא.