Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:52:08
אלוהים! אני יכול לחיות עם קאמבק
.אחד, אבל זה מגוחך

:52:12
?מי הבא בתור
.כל הגבורה, הטירוף, האופוריה

:52:16
זהו המירוץ הכי גדול
.שהיה אי פעם בסנטה אניטה

:52:18
,חמישים וחמש אלף ביציע
.עשרים אלף בשדה

:52:21
.והשעה היא רק שתים-עשרה
:52:41
.זה לא רע
:52:45
.סאן כריסטופר
.למזל

:52:49
,קצת מאוחר מדי בשביל זה
.את לא חושבת

:52:58
טוב, בואו נלך
.לנצח במירוץ

:53:16
?מוכן-
.כן-

:53:34
.ויצ'י הוא המהיר
:53:36
הוא יהיה זה שיוביל, אבל
.אני לא חושב שהוא יסתדר עם המרחק

:53:40
.פשוט, תעקוב אחריו כמו תמיד
:53:43
.בסדר
:53:45
ודניג קול" אולי"
.יתחיל לרוץ מאוחר

:53:48
,ויש לו ביצים
.אז כדאי שתיזהר גם ממנו

:53:51
.אני לא אחזור על הטעות הזאת שוב
:53:57
,תירגעו בחורים
.זה יהיה בסדר


תצוגה.
הבא.