Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:37:14
ªti cum Smith vrea sã-l
aducã în frunte din prima turã?

1:37:19
Da. Lucrãm cu clopoþelul.
1:37:23
- Eram cam neliniºtit din cauza asta.
- Nu, e în regulã.

1:37:26
Dar trebuie sã renunþi
sã mergi în spate.

1:37:29
- Sã renunþ?
- Trebuie sã-l duci în frunte.

1:37:34
Luptã pentru asta, Georgie.
1:37:36
Dacã îl aduci cap la cap cu alt cal,
1:37:39
ºi îl priveºte în ochi,
1:37:41
n-are cum sã mai piardã cursa.
1:37:44
Þine-l înainte de ultima turã
1:37:48
sa îl vadã bine pe Admiral.
1:37:51
Apoi dã-i drumul.
1:37:53
Încã nu e pregãtit, Georgie.
1:37:57
E chiar aici.
1:38:05
Pânã la ora 10, cel mai
apropiat loc de parcare

1:38:08
era la 15 blocuri mai încolo...
1:38:10
Volumul rãcoritoarelor era impresionant.
1:38:13
17.000 de galoane de limonadã.
1:38:16
60.000 de hot dogs.
1:38:18
2.000 de halbe de bere.
1:38:22
NBC transmite cursa
1:38:24
ºi firmele din America
ºi-au luat progarm scurt...

1:38:28
ca angajaþii lor sã poatã
asculta transmisia,

1:38:30
mulþumitã în parte, domnului Howard,
trimisã doar cu o zi înainte.

1:38:33
ªtiu cã e cea mai fantasticã
pistã dintre toate...

1:38:36
dar cred cã ar fi trebuit sã o deschidã
1:38:38
ca lumea sã poatã vedea cursa.
1:38:41
Nu trebuie sã fi bogat ca
sã te bucuri de aºa ceva.

1:38:45
Seabiscuit a intrat în cursã
cu o cotã de 20-1,

1:38:48
dar n-ai fi ºtiut asta din
zgomotul crescãtor.

1:38:51
Luaþi programul.
1:38:53
Pânã la final, 40 de milioane
de americani

1:38:56
au auzit transmisia.
1:38:59
Bine. Pista e încã cam udã,

prev.
next.