Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:38:05
Pânã la ora 10, cel mai
apropiat loc de parcare

1:38:08
era la 15 blocuri mai încolo...
1:38:10
Volumul rãcoritoarelor era impresionant.
1:38:13
17.000 de galoane de limonadã.
1:38:16
60.000 de hot dogs.
1:38:18
2.000 de halbe de bere.
1:38:22
NBC transmite cursa
1:38:24
ºi firmele din America
ºi-au luat progarm scurt...

1:38:28
ca angajaþii lor sã poatã
asculta transmisia,

1:38:30
mulþumitã în parte, domnului Howard,
trimisã doar cu o zi înainte.

1:38:33
ªtiu cã e cea mai fantasticã
pistã dintre toate...

1:38:36
dar cred cã ar fi trebuit sã o deschidã
1:38:38
ca lumea sã poatã vedea cursa.
1:38:41
Nu trebuie sã fi bogat ca
sã te bucuri de aºa ceva.

1:38:45
Seabiscuit a intrat în cursã
cu o cotã de 20-1,

1:38:48
dar n-ai fi ºtiut asta din
zgomotul crescãtor.

1:38:51
Luaþi programul.
1:38:53
Pânã la final, 40 de milioane
de americani

1:38:56
au auzit transmisia.
1:38:59
Bine. Pista e încã cam udã,
1:39:03
aºa cã încearcã sã-l þi mai departe.
1:39:06
E o maºinã de uscat cam la 3 metri de gard.
1:39:10
Am mers cu maºina aia de dimineaþã.
1:39:13
Bine. Bine.
1:39:15
Acum, trebuie sã þâºnim
aºa cum am fãcut la antrenament.

1:39:22
Dar mai e un lucru.
1:39:26
Ce? Sã-l las sã mã prindã din spate?
1:39:30
Nu eºti singurul care cunoaºte calul ãsta.
1:39:36
Cursã uºoarã, George.
1:39:38
ªi scurtã.
Sã mergem, Sam.

1:39:49
- Charley!
- George.

1:39:52
Cei 2 jockei s-au cunoscut.
1:39:54
Un salut rapid, asemãnãtor boxerilor
care îºi ating mãnuºile.

1:39:58
Hai, George.
Nu e timp de discuþii.


prev.
next.