Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:08:00
...bizi oraya götürecek olan
attýr. - !!Bizi oraya götürecek...s

1:08:03
...olan attýr.!! Beni kesinlikle
inandýrdýnýz, Bay Howard.ý

1:08:08
- Þimdi de biraz müzik dinleme zamaný...-
1:08:11
...sizi bilmem ama ben artýk
dýrdýr etmekten sýkýldým.i

1:08:16
- Son bir þey daha, Bay Howard.@
1:08:19
- Þampanya için teþekkürler. - Önemli deðil.a
1:08:23
- Ýçeriyi gördünüz mü? -
Hayýr henüz deðil. - Bir bakýn.

1:08:27
- Sizin küçük at iyi gidiyor. 
1:08:39
- Aman tanrým.
1:08:43
- Bu yarýþ hakkýnda ne diyorsun Red?
1:08:45
- Bence çantada keklik.e
1:08:51
- Bu küçük at için fazla iddialý
olmadý mý? - Küçük mü dediniz?

1:08:55
- Ama korkusuzdur.
1:08:58
- Shakespeare, çocuklar. Shakespeare.
1:09:17
- Aman tanrým.
1:09:24
- Þuna bak Biscuit, iþte böyle.@
1:09:40
- Hepsi senin için. Hepsi senin için.€

Önceki.
sonraki.