Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:09:17
- Aman tanrým.
1:09:24
- Þuna bak Biscuit, iþte böyle.@
1:09:40
- Hepsi senin için. Hepsi senin için.€
1:10:18
- Bu küçük at için altýncý zaferdi...Æ
1:10:22
- Crosby!den sonra belki de en etkileyici at.a
1:10:27
- Sadece burada. Herþey hazýrlanmýþ durumda.k
1:10:32
- Peki bu baþarýnýn sýrrý nedir dersiniz?
1:10:36
- Saðlam kaynaklardan onu her yarýþ öncesi...s
1:10:39
...bir kasa soðuk bira ile
beslediklerini öðrendim.a

1:10:44
- Tanrým.
1:10:55
- Günaydýn.
1:10:59
- Evlat, bunlar da ne? - Bira.c

Önceki.
sonraki.