Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:10:18
- Bu küçük at için altýncý zaferdi...Æ
1:10:22
- Crosby!den sonra belki de en etkileyici at.a
1:10:27
- Sadece burada. Herþey hazýrlanmýþ durumda.k
1:10:32
- Peki bu baþarýnýn sýrrý nedir dersiniz?
1:10:36
- Saðlam kaynaklardan onu her yarýþ öncesi...s
1:10:39
...bir kasa soðuk bira ile
beslediklerini öðrendim.a

1:10:44
- Tanrým.
1:10:55
- Günaydýn.
1:10:59
- Evlat, bunlar da ne? - Bira.c
1:11:02
- Oldukça da iyi. Ýçeride dahasý var.#
1:11:09
- At nerede?
1:11:12
- Ýmza daðýtýyor.
1:11:14
- Ne yapýyor?
1:11:18
- Al bakalým. ileride satarsýn.@
1:11:21
- Hey Charles, sence rekoru
kýrabilir mi? - Kendisine soralým...

1:11:25
- Hey Biscuit, rekoru kýrmak ister misin?
1:11:30
- Hey Charles, bu atý nereden buldunuz?@
1:11:33
- Biz sadece ona bir þans
verdik. Bazen herkesin...i

1:11:36
...ikinci bir þansa ihtiyacý
vardýr. Eminim dýþarýdaki...v

1:11:39
...bir sürü insan ne demek istediðimi anlamýþtýr.s
1:11:45
- Hey çocuklar, biraz at nalý alýn.™
1:11:49
- Bunlar özel. Hepinize þans getirsin.u

Önceki.
sonraki.