Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:11:02
- Oldukça da iyi. Ýçeride dahasý var.#
1:11:09
- At nerede?
1:11:12
- Ýmza daðýtýyor.
1:11:14
- Ne yapýyor?
1:11:18
- Al bakalým. ileride satarsýn.@
1:11:21
- Hey Charles, sence rekoru
kýrabilir mi? - Kendisine soralým...

1:11:25
- Hey Biscuit, rekoru kýrmak ister misin?
1:11:30
- Hey Charles, bu atý nereden buldunuz?@
1:11:33
- Biz sadece ona bir þans
verdik. Bazen herkesin...i

1:11:36
...ikinci bir þansa ihtiyacý
vardýr. Eminim dýþarýdaki...v

1:11:39
...bir sürü insan ne demek istediðimi anlamýþtýr.s
1:11:45
- Hey çocuklar, biraz at nalý alýn.™
1:11:49
- Bunlar özel. Hepinize þans getirsin.u
1:12:00
- Sam! Nerede benim at nallarým?š
1:12:08
- Böyle devam edemem. O
reklam aracý deðil, yarýþ atý.b

1:12:14
- Biraz reklamýn...
1:12:16
- Onunla çalýþmak için zamaným olmazsa...B
1:12:19
...onu büyük bir at yapamam.
- O zaten büyük bir at.i

1:12:22
- Henüz bilmiyoruz.
1:12:24
- Altý yarýþýn hepsini kazandý. - Kime karþý?e
1:12:31
- Bu... iþte bu büyük bir at.
1:12:44
- Ýþte Kentucky derbisi, her
zamanki gibi hepsini ezdi...

1:12:49
- Sonra da Belmont!daki tüm rakiplerini yendi.i
1:12:55
- Hýzlý olduðu kadar da büyük bir at...@
1:12:59
- Evet. Büyük.

Önceki.
sonraki.