Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:12:00
- Sam! Nerede benim at nallarým?š
1:12:08
- Böyle devam edemem. O
reklam aracý deðil, yarýþ atý.b

1:12:14
- Biraz reklamýn...
1:12:16
- Onunla çalýþmak için zamaným olmazsa...B
1:12:19
...onu büyük bir at yapamam.
- O zaten büyük bir at.i

1:12:22
- Henüz bilmiyoruz.
1:12:24
- Altý yarýþýn hepsini kazandý. - Kime karþý?e
1:12:31
- Bu... iþte bu büyük bir at.
1:12:44
- Ýþte Kentucky derbisi, her
zamanki gibi hepsini ezdi...

1:12:49
- Sonra da Belmont!daki tüm rakiplerini yendi.i
1:12:55
- Hýzlý olduðu kadar da büyük bir at...@
1:12:59
- Evet. Büyük.
1:13:02
- Bu büyük atý yaratan...™
1:13:05
...Ünlü milyoner Bay Riddle...z
1:13:08
..mükemmel bir at yaratmýþ.™
1:13:11
- Bir sonraki sefere kadar... Metropolitan
Haberlerinden Howard Hughes.

1:13:16
- Ne laf ama... mükemmelmiþ!™
1:13:20
- Mükemmel de ne demek?
1:13:22
- Ne?
1:13:24
- Bana mükemmel birþey
göster, ben sana deðil derim.r

1:13:32
- O doðudaki en iyi at olabilir,
ama bu batýdaki en iyi at.

1:13:36
- Sanýrým herkes hangisinin en
iyi olduðunu görmeyi hakediyor.l

1:13:40
- Belki siz görmüyorsunuz ama
savaþ baltasý masama düþtü..

1:13:43
- Baþabaþ bir yarýþtan mý
bahsediyoruz Bay Howard?k

1:13:46
- Bay Riddle nasýl isterse. Kafa kafaya
yarýþ, patates çuvalý yarýþý bile olur.n

1:13:50
- Adý Riddle diye korkmamýz mý gerekiyor?
1:13:53
- Atlantiðin bu yakasýndaki herkes
ne demek istediðinizi anladý.

1:13:56
- Duydunuz mu Bay Riddle?
Kaderle bir randevununz var.k


Önceki.
sonraki.